Bestyrelsen

VojensHallerne ledes overordnet af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer der er udpeget af Haderslev Byråd og har det overordnede ansvar for VojensHallerne. Bestyrelsen mødes 6 – 8 gange årligt, for at drøfte centrets drift og udvikling.

Bestyrelsen består af

  • Holger Mikkelsen – formand
  • Anders Sjøgaard – næstformand
  • Jan Arentoft
  • Jens Friis Felber
  • Jerry Freund
  • Liljan Kjeldstrøm
  • Rikke Svane Nielsen
  • Teis Melcher