Bestyrelsen

VojensHallerne ledes overordnet af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer der er udpeget af Haderslev Byråd og har det overordnede ansvar for VojensHallerne. Bestyrelsen mødes 6 – 8 gange årligt, for at drøfte centrets drift og udvikling.

Bestyrelsen består af

  • Peter Lambæk Nielsen, Formand
  • Finn Lykkeskov, Næstformand
  • Preben Holmberg
  • Thomas Fredsted
  • Bent Kloster
  • Marie Skødt
  • Dennis Hansen
  • Jesper Bitch-Bierbaum

Bestyrelsen ansatte pr. 1. august 2007 Birte Holm Hansen som centerchef for VojensHallerne.