Ordensregler

  • Skøjtehallen er røgfri zone
  • Af hensyn til sikkerheden på isen, er henkastning af enhver art af affald på isen strengt forbudt.
  • Henkastning af affald i hallen, omklædningsrum og øvrige birum skal foregå i de opstillede affaldsbeholdere.
  • Voldelig og hærværksagtig adfærd i hallen, omklædningsrum og øvrige birum er ikke tilladt.
  • Enhver anvisning givet af vagthavende leder skal efterkommes.
  • Overtrædelse af ovennævnte regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning.