Erhvervslivredderprøven

Anlægsdel:

Livredderaspiranten fremviser og gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne på anlægget.

Formål:

Aspiranten skal have et grundigt kenskab til:

  • Alarmerings- og evakueringsplaner.
  • Betjening af genoplivningskuffert og andet sikkerhedsudstyr.
  • Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved eksempelvis vipper, rutchebaner ogdampbad samt klor og syre.

Bassindel 1

Udspring fra bassinkant, efterfulgt af 200 meter fri svømning, hvor overblikket stadig bevares på de sidste 50 meter.

Maksimumtid: 1 minut og 30sekunder på de sidste 50 m af 200 meteren

Bassindel 2

To på hinanden følgende dykninger fra vandtrædning til bassinbund efter bjærgedukke.

Bassindel 3

Undsætning af panisk svømmer med hjælpemidler – eventuelt med båre eller andet flydemiddel.

Bassindel 4

1 frigørelsegreb, 5 meter bjærgning af panisk svømmer, 10 m bjærgning af bevistløs svømmer samt optagning af medie i samarbejde med hjælper.

Bassindel 5

Udspring fra bassinkant, efterfulgt af dykning efter bjærgedukke,som er udlagt 10 meter fra udspringsstedet, på bassinets dybeste sted. Optagning af medie samt klargøring til livreddene førstehjælp.

Førstehjælp

Trinvis førstehjælp vises på forskellige aldersgrupper. Her indgår samtidig brug af anlæggets genoplivningsudstyr.