Regler og sikkerhed

Kære bruger

Med de skrappe krav der er fra miljøministeriet om bassinvand i de danske svømmehaller håber vi på din hjælp.

Gode råd til dig !

Som gæst i svømmehallen må du/I være interesseret i at svømmebassinets vand er rent, og har så lille et indhold af klor som muligt.

At bassinvandet er godt kan du selv gøre noget til, og det er især i omklædnings- og baderum, du kan gøre din indsats.


Ordensregler 

 1. Det er ikke tilladt at løbe i svømmehallen
 2. Det er ikke tilladt at skubbe og kaste hinanden i vandet
 3. Hovedspring er kun tilladt i den dybe ende af det store bassin
 4. Børn med armvinger må være i det store bassin under opsyn af forældre i vandet
 5. Det er ikke tilladt at springe fra 3 meter vippen med vinger, bælte og dykkermaske
 6. Der må kun være en vippe åben af gangen
 7. Snorkel og svømmefødder er kun tilladt til træning i det store bassin
 8. Det er ikke tilladt at bruge havfrue finne
 9. Det er kun tilladt at springe lige ud fra vippen
 10. Tyggegummi er ikke tilladt i svømmehallen
 11. Det er ikke tilladt at spise i svømmehallen og  omklædningsrummet
 12. Alt affald skal lægges i de opsatte affaldskurve
 13. Alle skal rette sig efter de gældende ordensregler

Det er tilladt at have det sjovt på en sikker og fornuftig måde.


Hygiejneregler

 • Alle skal vaskes grundigt uden badetøj inden de går i vandet
 • Alle skal udvise den yderste renlighed i og ved bassinerne
 • Efter toiletbesøg, brug af sauna og dampbad er det altid meget vigtigt med ny afvaskning
 • Alle skal være iført rent og normal badetøj
 • Personer der har betændelse i huden ( sår ) må ikke komme i bassinerne
 • Personer der er angrebet af lus må gerne benytte bassinerne, dog skal man være under behandling
 • Personer med fodvorter må gerne benytte bassinerne, dog skal fodvorterne være under behandling
 • Personer der lider af smitsom sygdomme ( diarre, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse, eller anden smitsomme hudsygdomme må ikke anvende bassinerne

Er du i tvivl om noget, kan du altid spørge en af livredderne.

Sikkerhed

Drukneulykker, opsyn og sikkerhed

Det er sjovt, men altid farligt – at lege ved vand. Det være sig udendørs, ved hav eller sø, som indendørs i en svømmehal.

Hvert år drukner der børn og voksne i landets svømmehaller – og du kan selv gøre noget for at det ikke sker.

 • Send aldrig dine børn, eller andre der ikke er stabile svømmere, alene i svømmehallen.
 • Lad aldrig dine børn være uden dit opsyn når I er i svømmehallen.

Et øjebliks uopmærksomhed er nok til at det går galt.

I Haderslev Kommune har man vedtaget, at der altid skal være en livredder tilstede i Vojens Svømmehal, når der er offentlig badning.

Svømmehallens personale gør alt hvad der er muligt, for at undgå at der sker drukneulykker.

Men husk, faren er altid tilstede.

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det ansvar skal du ikke lægge over på andre, heller ikke større småsøskende. Gør du det, er dine børn i risiko-gruppen.

I Vojens Svømmehal sker det årligt, at livredderne med forudseenhed og dygtighed henter badende, unge som ældre, der er i en nær-drukne-situation.

Faremomenter

Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om de gæsterne der er i hallen. Ikke kun dem der er i vandet, men også dem som bevæger sig rundt på bassinkanten, de kan nemlig også komme til skade, eller gøre skade på andre. Fx. ved at springe i vandet fra siderne, og ramme ned i en svømmende.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke oftest opstår

 • når badende konkurrerer i at holde sig under vandet i længst tid
 • hvis man med tvang holder hinanden ned under vandet
 • når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i
 • når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende
 • når en badende fx. får et ildebefindende.

Epilepsi

Folk med epilepsi, er en meget udsat gruppe når de bader, og har man epilepsi, skal man aldrig bade alene, men altid lave en aftale med en god ven, om at holde øje med sig. Et epileptisk anfald udløst i vand, vil altid medføre at vedkommende går til bunds.

Livredderens tilstedeværelse

 • Livredderne er uddannede og trænede i, at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt
 • Livredderen minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude
 • Livredderen er trænede i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr
 • Livredderen kan ikke garantere alle badenes sikkerhed
 • Livredderen er ikke en garanti for, at der ikke sker en drukneulykke
 • Vojens Svømmehals livreddere har praktisk bestået Erhvervslivredderprøven, kendskab til bjærgning og de har gennemført førstehjælpskursus med hjertemassage.
 • Ca. en gang årligt bliver livredderens færdigheder gennemprøvet af en autoriseret dommer, udpeget af svømmehallens inspektør.

Hvordan opdages den druknede

Erfaringerne viser, at det oftest er en af de badende, der svømmer frem og tilbage, som først får øje på en forulykket på bunden og tilkalder livredderen.

Livredderen yder derefter den nødvendige kvalificerede indsats.

Sikkerhedsudstyr

Vojens Svømmehal har gennem årene investeret meget i teknisk sikkerhedsudstyr. I hallen er der genoplivningsudstyr til kunstigt åndedræt. Der er iltmaske og hjertestarter.

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem, eller livreddernes færdigheder – så kontakt os. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.